Η γένεση του διαπροσωπικού μάρκετινγκ

Ο Philip Kotler µαζί µε τους Waldemar Pfoertsch και Uwe Sponholz επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο του µάρκετινγκ σε ένα νέο πρωτοποριακό βιβλίο που κυκλοφορεί πλέον και στα ελληνικά σε μετάφραση Γεράσιμος Τζαμαρέλος.

Το H2H Μάρκετινγκ παρουσιάζει ένα ευφυές και συστηµατικό σχέδιο που θα σας βοηθήσει να προσαρµόσετε τον τρόπο σκέψης σας µε σκοπό τη δηµιουργία αξίας για την οµάδα σας, την επιχείρησή σας, τους καταναλωτές.

Το H2H µάρκετινγκ εκπροσωπεί την πλέον σύγχρονη σχολή σκέψης, συνεχίζοντας το καινοτόµο έργο του πρωτοπόρου Philip Kotler. Ο Kotler µαζί µε τους Waldemar Pfoertsch και Uwe Sponholz αναπτύσσουν ένα επαναστατικό µοντέλο για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή στρατηγικών µάρκετινγκ. Εισάγουν και εξηγούν νέες έννοιες που θα βοηθήσουν µάρκετερς, ηγέτες και εταιρείες να µεταβούν από ένα παραδοσιακό µοντέλο  µάρκετινγκ σε ένα σύγχρονο µοντέλο µε ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.

Οι συγγραφείς επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο του µάρκετινγκ ενσωµατώνοντας έννοιες όπως η Σχεδιαστική Σκέψη, (Design Thinking), η Κυρίαρχη Λογική Υπηρεσιών (Service-Dominant Logic) και ο Ψηφιακός Μετασχηµατισµός (Digital Transformation). Σύµφωνα µε τον Η2Η τρόπο σκέψης, η εµπιστοσύνη λαµβάνει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση ενός brand και το λειτουργικό Μείγµα Μάρκετινγκ εξελίσσεται. Ως αποτέλεσµα, το µάρκετινγκ βρίσκει νέο νόηµα και εδραιώνει τη σηµασία του µέσα σε αυτή την ταραχώδη εποχή.

Το H2H Μάρκετινγκ παρουσιάζει ένα ευφυές και συστηµατικό σχέδιο που θα σας βοηθήσει να προσαρµόσετε τον τρόπο σκέψης σας µε σκοπό τη δηµιουργία αξίας για την οµάδα σας, την επιχείρησή σας, τους καταναλωτές. Μοναδική προϋπόθεση είναι να είστε πρόθυµοι να αµφισβητήσετε εδραιωµένες παραδοχές, να εξερευνήσετε νέες οπτικές και να ενστερνιστείτε την ίδια σας ανθρώπινη υπόσταση.

Αυτό το βιβλίο αποτελεί σηµαντικό εγχειρίδιο:

  • Για  µάρκετερς και ηγέτες κάθε κλάδου που αναζητούν έµπνευση και πρακτικά παραδείγµατα ώστε να διαχειριστούν τις συνεχείς αλλαγές στην τεχνολογία, την κοινωνία και το περιβάλλον.
  • Για επιχειρηµατίες που θέλουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους να εξελιχθούν και να διακριθούν.
  • Για καθηγητές, εκπαιδευτές και εισηγητές που θέλουν να µεταφέρουν τις πιο σύγχρονες εξελίξεις στην επιστήµη του µάρκετινγκ.
  • Για φοιτητές και εκπαιδευόµενους που θέλουν να προετοιµαστούν για το µέλλον.

Έγραψαν για το βιβλίο:

«Μπορεί συχνά να ξεχνιέται ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που βρίσκεται πάντα στο κέντρο όλων των πεδίων του µάρκετινγκ. Το H2H Μάρκετινγκ βρίσκεται προς αυτή την κατεύθυνση προσφέροντας µε δηµιουργικό τρόπο έναν επαναπροσδιορισµό του µάρκετινγκ που όφειλε να είχε γίνει εδώ και καιρό. Προκλητικό, γεµάτο έµπνευση, εστιάζει στον τρόπο που οι διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις θα αλλάξουν τον τρόπο προσέγγισης των επαγγελµατιών του µάρκετινγκ».
–Kevin Lane Keller, E.B. Osborn, καθηγητής μάρκετινγκ στο Tuck School of Business, Dartmouth College

«Το βιβλίο προσφέρει ένα αποτελεσµατικό και περιεκτικό µήνυµα για το πώς το µάρκετινγκ µπορεί να υπηρετήσει την κοινωνία και όχι µόνο τον καταναλωτή. Η ανθρωποκεντρική προοπτική του H2H Μάρκετινγκ αναπτύσσει και δίνει κίνητρο στις εταιρείες να προσεγγίσουν τον καταναλωτή περισσότερο ολιστικά, ως έναν άνθρωπο που είναι επίσης υπάλληλος, προµηθευτής, επενδυτής και πολίτης».
–Jagdish N. Sheth, καθηγήτρια μάρκετινγκ στο Goizueta Business School, Emory University

Shopping Cart
Scroll to Top